Hướng dẫn cài đặt Logstash, Kibana trên Ubuntu 20.04

  • 7 Tháng Mười Một, 2022

Bài hôm trước mình đã Hướng dẫn cài đặt ElasticSearch trên Ubuntu 20.04, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Logstash, Kibana nhé

1. Logstash

Logstash là công cụ sử dụng để thu thập, phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Nhiệm vụ chính của logstash là thu thập dữ liệu sau đó chuyển vào Elasticsearch. Elasticsearch nhận dữ liệu từ Logstash và lưu trữ, đánh chỉ mục.

Cài đặt Logstash theo các lệnh bên dưới:

sudo apt-get install logstash
Code language: JavaScript (javascript)

Start the Logstash service:

sudo systemctl start logstash

Enable the Logstash service:

sudo systemctl enable logstash

 Kiểm tra trạng thái logstash

sudo systemctl status logstash

2. Kibana

Kibana là một công cụ phân tích hiển thị dữ liệu từ Elasticsearch một cách trực quan dễ sử dụng,Kibana cũng là một công cụ mã nguồn mở miễn phí, cho tất cả mọi người sử dụng. Kibana cung cấp các tính năng cho người dùng quản lý như biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ nhiệt và nhiều loại chart khác nữa.

Cài đặt Kibana theo các lệnh bên dưới:

sudo apt-get install kibana
Code language: JavaScript (javascript)

Start the Kibana service:

sudo systemctl start kibana

Enable the Kibana service:

sudo systemctl enable kibana

 Kiểm tra trạng thái Kibana:

sudo systemctl status kibana

Cấu hình kibana:

vi /etc/kibana/kibana.yml

Bỏ ghi chú dòng này bên dưới và thay thế localhost bằng 0.0.0.0 (có nghĩa là bất kỳ địa chỉ ip_address nào):

server.port: 5601 server.host: "localhost" // thay thành 0.0.0.0 elasticsearch.hosts: ["http://localhost:9200"]
Code language: JavaScript (javascript)

Sau khi thay đổi file cấu hình, bạn cần khởi động lại kibana

sudo systemctl restart kibana

Để truy cập Kibana, hãy mở trình duyệt web và duyệt đến địa chỉ sau: http://ip_address:5601

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x