admin

Query Scope trong Eloquent Laravel

  • 24 Tháng Mười, 2022

Scope là gì? Scope là một method giúp chúng ta thêm 1 điều kiện nào đó để quá trình query diễn ra gọn gàng nhanh chóng...