aapanel

aaPanel là một công cụ quản lý máy chủ web miễn phí và mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Linux. Nó cung cấp giao diện người dùng đồ họa để quản lý và cấu hình các dịch vụ máy chủ phổ biến như web server, cơ sở dữ liệu, PHP, FTP và nhiều ứng dụng web khác