Quy trình làm việc của ThanhTrungIT

Cam kết chặt chẽ, Hoàn thành đúng tiến độ

ThanhTrungIT.NET sẽ giúp bạn tạo cam kết và đặt cọc tiền nhanh chóng cho dự án. Công việc được đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch bạn đề ra.

Nhận kết quả 100% hài lòng, Thanh toán an toàn

ThanhTrungIT.NET bảo vệ tiền đặt cọc của bạn từ đầu cho đến hết dự án. Bạn chỉ thanh toán khi hài lòng tuyệt đối với kết quả cuối cùng.

Lưu ý: Đây là bảng giá tham khảo, với mức độ website ở mức cơ bản.

Đăng nhập

Đăng ký

Một mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.