API Vietcombank – Tích hợp hệ thống nạp tiền tự động

API Vietcombank – Tích hợp hệ thống nạp tiền tự động

Hiện tại bên mình cung cấp api Vietcombank cho phép bạn lấy được lịch sử giao dịch mới nhất nhanh chống, bảo mật. Một số hệ thống đang gặp phải bài toán là tự động nạp tiền cho khách hàng khi chuyển khoản theo nội dung, vì thế chúng tôi cung cấp API cho đối tác tích hợp vào hệ thống.

Với Module API Vietcombank này, bạn sẽ không cần phải trả thêm bất cứ khoản phí nào cho Vietcombank để có thể sử dụng dịch vụ, bạn chỉ cần có:
– Duy nhất 1 tài khoản Vietcombank đã đăng ký internet banking

Cách thức kết nối đến API

URL API: https://api.thanhtrungit.net/vcb/transactions
Method: POST
Body
{
  "username" : "1245687A56",
  "password" : "mypass",
  "api_key" : "Liên hệ admin"
}
Response:
{
  "status": true,
  "data": {
  "DanhSachTaiKhoan": [],
  "TaiKhoanTrichNo": [],
  "ChiTietGiaoDich": [
    {
    "ID": null,
    "LoaiTaiKhoan": null,
    "SoTaiKhoan": null,
    "SoThamChieu": "VNET - 2067908",
    "SoTienGhiNo": "28,000",
    "SoTienGhiCo": "-",
    "SoDuDauKy": 0,
    "SoDuCuoiKy": 0,
    "MoTa": "Ecom.EW20010894862908.VED.0942207246.CashIn.",
    "NgayCapPhep": null,
    "SoTienCapPhep": null,
    "SoCapPhep": null,
    "NgayConLai": null,
    "GhiChu": null,
    "NgayGiaoDich": "08/01/2020",
    "NgayHeThong": null,
    "SoTienGiaoDichGoc": null,
    "MaNgoaiTe": null,
    "SoTienThanhToanVND": null
    },
    ...
  ],
  "DanhSachThe": [],
  "ThongTinKhachHang": [],
  "TongTien": "",
  "SoDuDauKy": "",
  "SoDuCuoiKy": "",
  "NgayBatDau": "07/01/2020",
  "NgayKetThuc": "09/01/2020",
  "TaiKhoan": "",
  "LoaiTienTe": "VND",
  "TokenData": ""
  }
}
 • Khi đăng kí sử dụng API bên mình, bạn cần phải cung cấp domain sẽ request lên API, bên mình sẽ thêm domain vào hệ thống cho phép request API.

Giá tích hợp API( vui lòng liên hệ)

Lê Thành Trung
Số điện thoại: 0942207246
Facebook: https://www.facebook.com/tnit97

5/5 (7 Reviews)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Thành Trung Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of

Lê Thành Trung
Web Developer
Chào bạn đến với website của mình. Mình thích chia sẻ về những kinh nghiệm trong việc lập trình Web. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!