Bảng giá VPS WINDOWS

Cung cấp VPS Windows nuôi tài khoản Via, Clone

Hiện tại bên mình cung cấp VPS windows cho anh em có nhu cầu treo tool nuôi clone, via với IP Việt Nam và IP US. Có thể cắm tool 24/24, kết nối mọi lúc mọi nơi. VPS hoạt động ổn định, tốc độ đường truyền cho anh em remote mượt như máy cá nhân.

VN1

VPS SSD NVMe
150.000 Tháng
 • RAM 1 GB
 • Core CPU 1
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • 1Gbps Port Network

VN2

VPS SSD NVMe
200.000 Tháng
 • RAM 2 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 2 TB
 • 1Gbps Port Network

VN3

VPS SSD NVMe
310.000 Tháng
 • RAM 3 GB
 • Core CPU 3
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 3 TB
 • 1Gbps Port Network

VN4

VPS SSD NVMe
390.000 Tháng
 • RAM 4 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 4 TB
 • 1Gbps Port Network

VN5

VPS SSD NVMe
470.000 Tháng
 • RAM 5 GB
 • Core CPU 5
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • 1Gbps Port Network

VN6

VPS SSD NVMe
550.000 Tháng
 • RAM 6 GB
 • Core CPU 6
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 2 TB
 • 1Gbps Port Network

VN2C8R

VPS SSD NVMe
470.000 Tháng
 • RAM 8 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 3 TB
 • 1Gbps Port Network

VN4C8R

VPS SSD NVMe
550.000 Tháng
 • RAM 8 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 4 TB
 • 1Gbps Port Network

US1

VPS SSD NVMe
150.000 Tháng
 • RAM 1 GB
 • Core CPU 1
 • SSD NVMe 12 GB
 • Transfer 1 TB
 • 1Gbps Port Network
 • Local US - UK - NL

US2

VPS SSD NVMe
200.000 Tháng
 • RAM 2 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 2 TB
 • 1Gbps Port Network
 • Local US - UK - NL

US2 - 20GB

VPS SSD NVMe
250.000 Tháng
 • RAM 2 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 20 GB
 • Transfer 4 TB
 • 1Gbps Port Network
 • Local US - UK - NL

US3

VPS SSD NVMe
270.000 Tháng
 • RAM 3 GB
 • Core CPU 3
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 3 TB
 • 1Gbps Port Network
 • Local US - UK - NL

Đăng nhập

Đăng ký

Một mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.