Một số hook cơ bản trong single product woocommerce

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu 1 số hook cơ bản trong wordpress demo trên flatsome theme và 1 số code hay cho theme flatsome.
1. Chèn content vào ngay sau tiêu đề sản phẩm.

//Chèn nội dung vào sau tiêu đề sản phẩm
function action_woocommerce_shop_loop_item_title( $woocommerce_template_loop_product_title, $int ) { 
  // code in here
};   
add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'action_woocommerce_shop_loop_item_title', 10, 2 );

2. Hook trong single product

Demo online: https://thanhtrungit.net/flatsome-demo/demos/shop-demos/classic-shop/

2.1 Chèn nội dung vào trước button add cart

//Chèn nội dung vào trước button add cart
function action_woocommerce_before_add_to_cart_form() { 
  //code
};   
add_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_form', 'action_woocommerce_before_add_to_cart_form', 10, 2 );

2.2 Chèn nội dung vào trước button add cart

//Chèn nội dung vào trước button add cart
function action_woocommerce_after_add_to_cart_form() { 
  //code
};   
add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_form', 'action_woocommerce_after_add_to_cart_form', 10, 2 );

2.3 Chèn nội dung vào trước variation

// chèn nội dung vào trước variation
function action_woocommerce_before_variations_form( ) { 
  //code
}; 
add_action( 'woocommerce_before_variations_form', 'action_woocommerce_before_variations_form', 10, 0 );

2.4 Chèn nội dung vào sau variation

// chèn nội dung vào trước variation
function action_woocommerce_after_variations_form( ) { 
  //code
}; 
add_action( 'woocommerce_after_variations_form', 'action_woocommerce_after_variations_form', 10, 0 );

2.5 Chèn nội dung vào trước meta product

function action_woocommerce_product_meta_start( $array ) { 
  //code
}; 
add_action( 'woocommerce_product_meta_start', 'action_woocommerce_product_meta_start', 10, 1 );

2.6 Chèn nội dung vào sau meta product

function action_woocommerce_product_meta_end( $array ) { 
  //code
}; 
add_action( 'woocommerce_product_meta_end', 'action_woocommerce_product_meta_end', 10, 1 );

2.7 Chèn nội dung vào trước buttons share

function action_woocommerce_share() { 
  //code
}; 
add_action( 'woocommerce_share', 'action_woocommerce_share', 10, 1 );

2.8 Chèn nội dung vào trước mô tả sản phẩm

// Chèn nội dung vào trước mô tả sản phẩm
function action_woocommerce_after_single_product_summary() {
  //code
}
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary' , 'action_woocommerce_after_single_product_summary', 5 );

3. Một số code hay trong flatsome theme.
3.1 Thêm text vào sau giá sản phẩm.

// Thêm text vào sau giá sản phẩm
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'thanhtrungit_add_text_before_price', 99, 2 );
function thanhtrungit_add_text_before_price( $price, $product ){
  if(is_singular('product')) {
    $price = $price . ' Your text';
  }
  return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

3.1 Set mặc định số lượng sản phẩm add vào giỏ hàng.

add_filter( 'woocommerce_quantity_input_args', 'thanhtrungitnet_woocommerce_quantity_input_args', 10, 2 ); 
function thanhtrungitnet_woocommerce_quantity_input_args( $args, $product ) {
   if ( is_singular( 'product' ) ) {
     $args['input_value'] = 5;
   }
   return $args;
}

Mình sẽ tiếp tục cập nhật ở đây.Chúc các bạn thành công 😀
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog

 

5/5 (2 Reviews)

Bình luận

 1. Trang Có 1 bình luận

  Có cách nào chỉnh sửa Gallery product trong single product page ko anh? Cái gallery của flatsome xấu quá. Ko biết là gallery của thằng Woo hay của ai nữa.

  1. Thành Trung Có 217 bình luận Admin

   😀 haha tranh thủ rảnh rỗi viết vài bài thôi a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lê Thành Trung
Web Developer
Chào bạn đến với website của mình. Mình thích chia sẻ về những kinh nghiệm trong việc lập trình Web. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!