Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu 1 số hook cơ bản trong wordpress demo trên flatsome theme và 1 số code hay cho theme flatsome.
1. Chèn content vào ngay sau tiêu đề sản phẩm.

//Chèn nội dung vào sau tiêu đề sản phẩm
function action_woocommerce_shop_loop_item_title( $woocommerce_template_loop_product_title, $int ) { 
  // code in here
};   
add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'action_woocommerce_shop_loop_item_title', 10, 2 );

2. Hook trong single product

Demo online: https://thanhtrungit.net/flatsome-demo/demos/shop-demos/classic-shop/

2.1 Chèn nội dung vào trước button add cart

//Chèn nội dung vào trước button add cart
function action_woocommerce_before_add_to_cart_form() { 
  //code
};   
add_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_form', 'action_woocommerce_before_add_to_cart_form', 10, 2 );

2.2 Chèn nội dung vào trước button add cart

//Chèn nội dung vào trước button add cart
function action_woocommerce_after_add_to_cart_form() { 
  //code
};   
add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_form', 'action_woocommerce_after_add_to_cart_form', 10, 2 );

2.3 Chèn nội dung vào trước variation

// chèn nội dung vào trước variation
function action_woocommerce_before_variations_form( ) { 
  //code
}; 
add_action( 'woocommerce_before_variations_form', 'action_woocommerce_before_variations_form', 10, 0 );

2.4 Chèn nội dung vào sau variation

// chèn nội dung vào trước variation
function action_woocommerce_after_variations_form( ) { 
  //code
}; 
add_action( 'woocommerce_after_variations_form', 'action_woocommerce_after_variations_form', 10, 0 );

2.5 Chèn nội dung vào trước meta product

function action_woocommerce_product_meta_start( $array ) { 
  //code
}; 
add_action( 'woocommerce_product_meta_start', 'action_woocommerce_product_meta_start', 10, 1 );

2.6 Chèn nội dung vào sau meta product

function action_woocommerce_product_meta_end( $array ) { 
  //code
}; 
add_action( 'woocommerce_product_meta_end', 'action_woocommerce_product_meta_end', 10, 1 );

2.7 Chèn nội dung vào trước buttons share

function action_woocommerce_share() { 
  //code
}; 
add_action( 'woocommerce_share', 'action_woocommerce_share', 10, 1 );

2.8 Chèn nội dung vào trước mô tả sản phẩm

// Chèn nội dung vào trước mô tả sản phẩm
function action_woocommerce_after_single_product_summary() {
  //code
}
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary' , 'action_woocommerce_after_single_product_summary', 5 );

3. Một số code hay trong flatsome theme.
3.1 Thêm text vào sau giá sản phẩm.

// Thêm text vào sau giá sản phẩm
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'thanhtrungit_add_text_before_price', 99, 2 );
function thanhtrungit_add_text_before_price( $price, $product ){
  if(is_singular('product')) {
    $price = $price . ' Your text';
  }
  return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

3.1 Set mặc định số lượng sản phẩm add vào giỏ hàng.

add_filter( 'woocommerce_quantity_input_args', 'thanhtrungitnet_woocommerce_quantity_input_args', 10, 2 ); 
function thanhtrungitnet_woocommerce_quantity_input_args( $args, $product ) {
   if ( is_singular( 'product' ) ) {
     $args['input_value'] = 5;
   }
   return $args;
}

Mình sẽ tiếp tục cập nhật ở đây.Chúc các bạn thành công 😀
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog

 

Thành Trung

Yêu công nghệ. Tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin. Theo học PHP nhưng đang làm Front-end, Freelancer

Bình luận

  1. Thành Trung Có 170 bình luận Admin

   😀 haha tranh thủ rảnh rỗi viết vài bài thôi a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *